Stageplaatsen

Onze patiënten worden op de behandelunits begeleid door activiteitenbegeleiders, sociotherapeutisch medewerkers en sociotherapeuten. Op de units kun je stage lopen als je één van de volgende opleidingen volgt:

  • mbo - Sociaal Agogisch Werk - specifieke doelgroepen
  • mbo - Verpleegkunde 
  • hbo - Verpleegkunde
  • hbo - Social Work
  • hbo - Toegepaste Psychologie

Ook bij de verschillende therapievormen zoals psychotherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, muziektherapie en vaardigheidstrainingen kunnen studenten van diverse opleidingen stage lopen.

Daarnaast hebben de ondersteunende diensten regelmatig ruimte voor stagiaires. Het gaat dan bijvoorbeeld om stageplaatsen bij de afdelingen Personeel, Organisatie & Ontwikkeling, Financiële Administratie en de Facilitaire Dienst.

Voor studenten van universitaire opleidingen bieden we eveneens interessante stagemogelijkheden, zoals de stage voor Semi-arts forensische psychiatrie.

Afstuderen
Binnen de Mesdag is het mogelijk afstudeeropdrachten uit te voeren. Onze medewerkers begeleiden je daarbij.

Meer weten?
Wil je meer weten over de stagemogelijkheden binnen de Mesdag? Neem dan contact op met het stagebureau van de instelling waar je studeert of met het stagebureau van FPC Dr. S. van Mesdag (via de mail of telefonisch via het secretariaat van PO&O (050 5221 302)).


Interview
Studente filosofie Harmke Visser, liep in het collegejaar 2013/2014 stage in FPC Dr. S. van Mesdag. Lees hier het interview met Harmke.