Werken bij FPC Dr. S. van Mesdag

Behandeling is gericht op veiligheid, resultaat en vermindering van het delictrisico, hetgeen de maatschappij veiliger maakt. Die belangrijke opdracht vormt het bestaansrecht van FPC Dr. S. van Mesdag en is voor veel medewerkers een beweegreden om bij de Mesdag te werken. Voor de medewerkers is de interesse in en het contact met de patiënten een drijfveer en een persoonlijke uitdaging.

(bron: Missie FPC Dr. S. van Mesdag)

De forensische psychiatrie is een specialisme binnen de psychiatrie.
Een specialisme dat een groot appèl doet op de professionaliteit van álle medewerkers.