Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

Van Mesdag in 2021: onafhankelijk, meer patiënten en nul ontvluchtingen

Van Mesdag in 2021: onafhankelijk, meer patiënten en nul ontvluchtingen

Nog nooit had forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag zoveel patiënten binnen de beveiligde ring als in 2021. Er waren geen ontvluchtingen, ook niet bij de andere fpc’s en fpk’s (forensisch psychiatrische klinieken). Corona had weer stevige invloed op de zorg en de bedrijfsvoering: bubbels, éénlijnsdiensten, quarantaine, beperkingen in therapieën en resocialisatie enzovoort. Harry Beintema, lid van de raad van bestuur: “Dat vinden we natuurlijk erg jammer, maar we zijn wel heel trots op onze collega’s, die onder moeilijke omstandigheden zorg zijn blijven leveren.”

Onafhankelijk bestuur
Sinds 1 januari 2021 heeft Van Mesdag een eigen, onafhankelijk bestuur. Daarvoor werd in de statuten nog melding gemaakt van een niet-vrijblijvende samenwerking met Lentis. Na toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is deze ‘bestuurlijke strik’ verwijderd. Van Mesdag en Lentis blijven samenwerken op het snijvlak van de forensische zorg en ggz. Het is de bedoeling dat Forint per 1 januari 2023 wordt overgedragen aan Van Mesdag. Hierover is in oktober een principebesluit genomen. Op die manier kunnen patiënten vanuit Van Mesdag beter doorstromen naar een vervolgvoorziening binnen de keten.
Van Mesdag had in 2021 een omzet van 63,7 miljoen euro en behaalde een positief resultaat van 6,1 miljoen euro. Dat kwam deels door de hogere (en verzwaarde) patiëntenbezetting. Corona speelde hierin ook een rol, omdat kosten - bijvoorbeeld voor opleiding - werden uitgesteld. Ten slotte beïnvloedden uitgestelde (vastgoed)investeringen het resultaat.

Meer informatie
FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 23 mei de jaarrekening en het bestuursverslag over 2021 gepubliceerd. Op 31 mei heeft TBS Nederland de cijfers en bijzonderheden over 2021 gepresenteerd.

Geplaatst op 1-7-2022

70 jaar geleden: noodasiel voor psychopaten

70 jaar geleden: noodasiel voor psychopaten

Deze week is het 70 jaar geleden dat de eerste tbs-patiënten bij FPC Dr. S. van Mesdag kwamen. Op 27 juni 1952 krijgt de zuidvleugel van de strafgevangenis in Groningen de status: noodasiel voor psychopaten. 

In feite bestond de gevangenis vanaf dat moment uit twee inrichtingen: enerzijds de strafgevangenis en anderzijds het noodasiel dat was ondergebracht in de zuidvleugel van het gebouw. In eerste instantie heerste de gedachte dat de nieuwe groep in weinig verschilde van de gedetineerden die op dat moment in de strafgevangenis verbleven. Al snel bleek echter dat de opvang van dit type gedetineerde geheel andere eisen stelde aan het personeel en de inrichting van het gebouw. Als gevolg daarvan zouden het karakter en aanzien van de inrichting, die zoveel jaren had bekendgestaan als de Groninger strafgevangenis, sterk veranderen. 

Andere Tijden maakte hier al in 2004 een mooie uitzending over. Bekijk deze hier: https://anderetijden.nl/aflevering/481/TBR 

Geplaatst op 29-6-2022

Meer oog voor het slachtoffer in de behandeling van tbs-patiënten

Meer oog voor het slachtoffer in de behandeling van tbs-patiënten

Een slachtoffer komt naar de tbs-kliniek om in gesprek te gaan met patiënten. Dat is een onderdeel van de SOS Cursus die in de tbs-kliniek wordt gegeven. Daarnaast gaan patiënten in gesprek over de gevolgen van hun delict voor hun eigen slachtoffer. De SOS Cursus is een gezamenlijke pilot van de FPC Dr. S. van Mesdag en Gevangenenzorg Nederland. SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers Schuld en Samenleving. De deelnemers gaan daarbij op zoek naar (zelf)herstel en/of met anderen. En over thema’s als vergeving en verantwoordelijkheid.  

We zijn zo positief over de uitkomst van de pilot dat de SOS Cursus een blijvend onderdeel wordt van ons behandelaanbod van FPC Dr. S. van Mesdag. Deze cursus is oorspronkelijk door Gevangenenzorg Nederland ontwikkeld voor gebruik in gevangenissen, maar blijkt ook thema’s aan te snijden die in de behandeling van de tbs-patiënt onderbelicht zijn. Bijzonder is dat de cursus wordt gegeven door een team van vrijwilligers van Gevangenenzorg en professionals vanuit de kliniek. Juist de open houding van de vrijwilliger en de kennis van de betrokken hulpverleners, blijken een goede voedingsbodem voor een meer open gesprek.  

Wil je meer weten over deze cursus of ben je benieuwd wat er voor nodig is om hem ook in jouw organisatie te organiseren, kijk dan het filmpje of lees het eindrapport (zie bijlage) over de SOS-cursus met daarin onze ervaringen

Geplaatst op 14-6-2022

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!