Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

De Mesdag per 1 januari los van Lentis

De Mesdag per 1 januari los van Lentis

Per 1 januari heeft FPC Dr. S. van Mesdag een eigen, onafhankelijk bestuur. Feitelijk was de Mesdag al een volledig zelfstandig opererende organisatie, maar in de statuten werd nog melding gemaakt van een niet-vrijblijvende samenwerking met Lentis. Deze was tot 1 november jl. ingevuld door een gedeelde raad van bestuur. Medio 2020 heeft de raad van toezicht een voorstel voor ontvlechting goedgekeurd. Na toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de ‘bestuurlijke strik’ nu verwijderd.

Geplaatst op 5-1-2021

Hoe behandelt de Mesdag tbs-patiënten die terug moeten naar het land van herkomst?

De Mesdag behandelt en repatrieert tbs-patiënten die hun verblijfstitel zijn kwijtgeraakt

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (kortweg de Mesdag) behandelt patiënten aan wie tbs is opgelegd: ze krijgen een behandeling tot het recidiverisico zodanig verminderd is, dat ze kunnen terugkeren naar de maatschappij. Binnen de van Mesdag verblijven ook patiënten die geen verblijfsrecht meer hebben, deze patiënten kunnen niet resocialiseren binnen Nederland en zullen moeten terugkeren naar het land van herkomst. Behandelcoördinator & projectleider Marije Garama en adviseur transculturele psychiatrie Wouter Haijer vertellen over het werken met deze patiënten. 

Geplaatst op 4-1-2021

AFPN verhuist

AFPN verhuist op 12 december
De AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord) verhuist op 12 december van de Hereweg 80 in Groningen naar de Laan Corpus den Hoorn 102-1 in Groningen.Geplaatst op 8-12-2020

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!